کنسرو لوبیا چیتی مسما

Print

وزن خالص: ۳۵۰ گرم

تعداد در شیرینگ: ۲۴ عدد